Thursday, May 1, 2014

Mimpi Kelana

Telah kurapal mimpi penuh.
Di sebahagian ruang bernama waktu.
Tiada habis kata.
Kubawa mimpi dalam tiap kayuh di deru ombak kehidupan.


Aku hanya ingin pergi.
Pergi memeluk kasih.
Yang Kau tanam dalam ruang bernama bumi.


Kau yang mencintaiku.
Izinkanlah raga ini mengecup cintaMu.
Dalam tiap labirin yang ragam.


~Ijaah~

TitahNya untuk Berkelana

Katakanlah, "Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Ankabuut, 29: 20)

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekiNya. Dan hanya kepadaNyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS Al-Mulk, 67:15)

Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi, sehingga hati (akal) mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar? Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. (QS Al-Hajj, 22:46)

Katakanlah (Muhammad), "Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah kesudahan orang-orang yang mendustakan itu." (QS Al-An'am, 6:11)

(QS Ar-Ruum, 30:42) ; (QS Al-Mu'min, 40:82) ; (QS Muhammad, 47:10) ; (QS Ar-Rum, 30:9) ; (QS Faathir, 35: 44) ; (QS An-Naml, 27: 69)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...